KONTAKT - MCEiRS w Goniądzu

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
CONTACT
Education and Social Readaptation Youth Centre     19-110 Goniądz      Plac 11 Listopada 37         POLAND
Tel/fax 00 48 85 7380023 mob. +48 500017023, mob. (English) +48 505966762
Headmaster -Sławomir Moczydłowski
W skład Centrum wchodzą:
  • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy "Promyk" im Unii Europejskiej
   • internat 11 listopada 37 tzw. MOW1
   • internat Różana 2 - tzw. MOW2
   • Mieszkanie usamodzielnienia
  • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii
  • Szkoły: szkoła podstawowa, liceum ogolnokształcące, technikum
MOS - Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Wojska Polskiego 9
19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 9.   telefon/fax 85 7380034 ; kom. 505 134 471
Koordynator - Pan Konrad Rurarz kom. 451158302
ADMINISTRACJA CENTRUM  (MOW, MOS) mieści się przy placu 11 Listopada 37;    czynny - poniedziałek-piątek  8.00-16.00.
e-mail:     sekretariat@mowgoniadz.pl;  telefon/fax + 48 857 380 023  lub   857380048;   kom. 503593936,  451158303.  Po godzinie 16.00 i w weekendy telefon 857380023 lub kom. 504997179

Dyrektor - Sławomir Moczydłowski. Zapraszam do kontaktu we wszelkich sprawach zwiazanych z pobytem wychowanek w placówce.  Jeżeli mają Państwo uwagi można je  zagłaszać telefonicznie  lub przesłać także pocztą elektroniczną.

Wicedyrektor ds. administracyjno-gospodarczych -Agnieszka Sokołowska - tel.   857380023 agnieszka.sokołowska@mowgoniadz.pl
Główny księgowy- Anna Jabłońska  tel.   857380023
Paulina Waszkiewicz  –pracownik socjalny - sprawy odpłatności za wyżywienie, koordynator ds bezpieczeństwa/kierowanie/ bieżące sprawy wychowanek, opieka medyczna, bieżące sprawy wychowanek  paulina.wasniewska@mowgoniadz.pl  -Poniedziałek-piątek 8.00-16.00  Tel:  451 158 303
Ewelina Klim - opieka medyczna -Poniedziałek-piątek 8.00-16.00  Tel:  451 158 303


KONTAKT DO PRACOWNIKÓW CENTRUM  - budynek Plac 11 Listopada 37
Psycholog - Justyna Sidor kontakt po godzinie 14.30
Pedagog- Aneta Suchodolska  kontakt po godzinie 14.30
Pedagog- Katarzyna Wojtkielewicz   kontakt po godzinie 14.30

Wychowawcy grup - w dni nauki szkolnej
po godzinie 15 /sobota-niedziela/ 10.00 - 21.00 tel./fax 085 7380023 Kom. + 48 504 997 179 ( pokój wychowawców)

Nauczyciele telefon/fax + 48 857 380 023, ze szkołą łączy sekretariat

Wychowanki
Z wychowankami proszę się kontaktować bezpośrednio na ich komórki. Godziny, w których wychowanki mają dostep do komórek podadzą Państwu wychowawcy.  W szczegónie uzsadanionych wypadkach można dzwonić na numer dyżurny w pokoju wychowawców: 857380023 lub 857380048 lub telefon komórkowy do wychowawców + 48 504 997 179.
KONTAKT DO PRACOWNIKÓW CENTRUM  - budynek Różana 2a
Telefon/fax 85 716 48 71;  kom. 518 987 108.  PO GODZINIE 14.30
Pedagog-  Anna Zajączkowska- kontakt po godzinie 14.30
Psycholog - Monika Sawicka  kontakt -po godzinie 14.30
Wychowawcy grup - w dni nauki szkolnej
po godzinie 15 /sobota-niedziela/ 10.00 - 21.00  tel. j.w.

Wychowanki
W dni nauki szkolnej po god.15.00; sobota/niedziela po godz.10.00
Z wychowankami proszę się kontaktować bezpośrednio na ich komórki. Godziny, w których wychowanki mają dostep do komórek podadzą Państwu wychowawcy.

W szczegónie uzsadanionych wypadkach można dzwonić na numer dyżurny w pokoju wychowawców:  85 716 48 71  lub 518 987 108.  

Wróć do spisu treści