ZAMÓWIENIA - MOW 2020

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
ZAPYTANIE OFERTOWE
  • Zarząd Powiatu w Mońkach na podstawie art. 48b ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach  opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 1398) w związku z art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r., poz. 1078) zaprasza do składania ofert na wybór realizatorów świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej uczniów Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.
  • plik Z ZAPYTANIEM DO POBRANIA
  • plik  FPRMULARZ  OFERTOWY  W WERSJI WORD
Wróć do spisu treści