wspolpraca - MOW 2020

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
im. UNII EUROPEJSKIEJ w GONIĄDZU
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej
Przejdź do treści
PARTNERSTWO PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNYCH Z PAŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО - WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA  - INTERNATIONAL COOPERATION
Centrum od 2007 roku systematycznie rozwija współpracę międzynarodową z placówkami resocjalizacyjnymi z Europy Środkowo-Wschodniej. Organizujemy wizyty studyjne, wymianę młodzieży, konferencje tematyczne. Podpisaliśmy umowy o współpracy z większością placówek z naszej części Europy.  W 2013 roku w Goniądzu odbyła się I Międzynarodowa Konferencja “Resocjalizacja nieletnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i perspektywy”.  Dzięki współpracy międzynarodowej mamy okazję zapoznać się z nowatorskimi formami opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie,  wymienić się doświadczeniami w pracy z trudną młodzieżą, zaprezentować dobre praktyki, a także zapoznać się z kulturą naszych sąsiadów. w 20120 roku planujemy zorganizować  kolejny Europejski Kongres, który tym razem będzie poświęcony wymianie dobrych praktyk w zakresie edukacji  i resocjalizacji  młodzieży wykluczonej społecznie.
Międzynarodowa konferencja “Resocjalizacja nieletnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i perspektywy”
W dniach 22-24 czerwca 2013 roku w Goniądzu odbyła się międzynarodowa konferencja “Resocjalizacja nieletnich w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - stan obecny i perspektywy”.   Na  zaproszenie Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej  do Goniądza przybyło ponad 40.  gości, w tym  z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Czech, Słowacji i Rumunii  reprezentujących  19 placówek z Polski i zagranicy.  Głównymi celami spotkania były wymiana doświadczeń z pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie i promocja dobrych praktyk. Goście mogli się zapoznać z realizacją programu „Chcę potrafię działam” współfinansowanego przez Unię Europejską.  Pedagodzy  zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum, wzięli udział w prezentacjach realizowanych zajęć pozalekcyjnych i psychoedukacyjnych.  Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem  goniądzkiego ośrodka i przyznali, iż ta wizyta będzie dla nich ogromną inspiracją do pracy z młodzieżą w swoich placówkach. Na zakończenie spotkania została podpisana kolejna umowa o współpracy międzynarodowej  placówek resocjalizacyjnych  państw Europy Środkowo-Wschodniej. Na zakończenie wyjechali do Sulejówka, gdzie w siedzibie ORE odbyła się druga część konferencji. Goście mieli również okazję zwiedzić Warszawę.
WSPÓŁPRACA w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Współpracy.
   Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zrealizowało w latach 2012-2015, we współpracy z Kauno vaikų socializacijos centras i Vilniaus vaikų socializacijos centras w Litwie, 4 projekty w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Współpracy. Ich głównym ich celem jest integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych z Polski i Litwy przez poznanie kultury, języka, tradycji i obyczajów, promowanie idei Unii Europejskiej oraz współpracy polsko –litewskiej w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują zaangażowane w projekt ośrodki. W 2012 w ramach programu „Dialog od kuchni” roku skupiliśmy się na poznaniu charakterystycznych dla Polski i Litwy potraw oraz, z okazji Euro 2012, rozgrywkach piłki nożnej. W 2013 roku roku pozyskaliśmy dofinansowanie na kolejny program pn. „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”. W trakcie projektu były zorganizowane zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzieła, których mottem przewodnim były ekologia i „śmieci”. Artrecykling, czyli po prostu nadawanie nowego, użytkowego wymiaru starym, zniszczonym rzeczom zdobywa coraz większe uznanie w Polsce. W 2014 roku zrealizowaliśmy projekt „Polsko-litewskie oblicza wolności”. 2015 rok to projekt "Dzieciństwo na miarę marzeń", który był poświęcony problematyce praw dziecka. Zapraszamy na strony internetowe projektu.  Katarzyna Zielińska-koordynator projektu.
www.litwa.mowgoniadz.pl - zapraszamy do zapoznania się z projektami
WIZYTA GOŚCI Z CHORWACJI
W czerwcu 2019 roku gościli w Centrum przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z Chorwacji - Centar Dugave  i  Odgojni Dom Ivanec. Na spotkaniu w Goniądzu podpisano umowę o współpracy partnerskiej, rozmawiano o systemach resocjalizacji, metodach pracy z młodzieżą niedostosowaną społęcznie. Następnie goście mieli mozliwość spotkania sie z pracownikami ośrodków w Krakowie, Malborku i Warszawie.  Prezentacje - Centar Dugave    Odgojni Dom Ivanec.
WIZYTA GOŚCI Z BUŁGARII 2018
W ramach projektu realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju w Białymstoku  odwiedzili nas goście z Bułgarii. Były to osoby, które pracują tam z osobamu wykluczonymi społecznie. W Polsce mieli możliwość zobaczenia kilku instytucji, które  tak jak oni  zajmują się podobną problematyką. Goście zwiedzili placówki, wzieli udział w spotkaniu, na którym zostali zapoznani z funkcjonowaniem naszego Centrum. My mieliśmy okazję poznać spwcyfikę pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Bułgarii. Mamy nadzieję na znalezienie tam  kolejnej placówki partnerskiej.
PRAKTYKI W PLACÓWKACH W WĘGRZECH I LITWIE
Wychowawcy Centrum uczestniczyli w stażach w Litwie i  Węgrzech. Podczas kilkudniowego pobytu mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i wychowawczych. Prowadzili również zajęcia pokazowe dla swoich zagranicznych kolegów. Pobyt w placókach pozwolił również na poznanie specyfiki ich pracy i systemu opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie w tych krajach.
FESTIWAL Esztregom WĘGRY 2016
Zespół muzyczny wystąpił na Festiwalu w węgierskim Esztregom.  Zajął na nim I miejsce  w kategorii wokalnej. Ponadto wychowawcy i wychowanki odwiedzili placówki  resocjalizacyjne-  Trstin na Słowacji, Esztergom i Budapeszt w Węgrzech oraz  MOW Jaworze w Polsce.
Wizyta studyjna Węgry, Słowacja, Rumunia
W dniach 13-17 października pracownicy Młodzieżowego Centrum Edukacji  i Readaptacji Społecznej w Goniądzu wyjechali na wizytę studyjną do 5 placówek wychowawczych w Rumunii, Węgrzech i Słowacji. Byliśmy w placówkach w Węgrzech tj.  w Budapeszcie i  Esztregom;  Rumunii w miejscowości   Buzias oraz w Słowacji w misteczkach Rimavská Sobota  i  Spišský Hrhov.  Wizyta studyjna  pozwoliła na zapoznanie się z systemami  pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania w poszczególnych państwach, wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami oraz  zapoznanie się z ciekawymi  formami zajęć pozalekcyjnych, opieki wychowawczej i  psychologicznej. Podczas wizyty podpisaliśmy kolejne umowy o współpracy.  W każdej z placówek byliśmy przyjęci bardzo gościnnie.  Wizyta była również  okazją do poznania kultury i  kuchni odwiedzanych Państw. Nawet bariera językowa nie przeszkodziła nam w nawiązaniu bardzo serdecznych kontaktów, które mamy nadzieję  rozwijać w niedalekiej przyszłosci.
2013 „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu zrealizowało już  we współpracy z Kauno vaikų socializacijos centras  i Vilniaus vaikų socializacijos centras w Litwie już drugi projekt w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Współpracy. W 2013 roku pozyskaliśmy dofinansowanie na program pn. „Awangarda stylu-czyli polsko-litewski wymiar artrecyklingu”. Uczestniczyło w nim 12 wychowanek z Litwy i 8 wychowanek z goniądzkiego Centrum. Goście z Litwy przebywali  w Goniądzu 6 dni. W tym czasie były  zorganizowane zajęcia plastyczne, teatralne, rękodzieła, których mottem przewodnim  są  ekologia i „śmieci”. Wychowanki w trakcie projektu miały również okazję poznać  uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego, uczestniczyły  w wycieczkach rowerowych oraz  spływie kajakowym. Jak pokazała realizacja  projektu młodzież  bawiła  się wspaniale  i-  co ważne - nie odczuwała bariery językowej w komunikacji.  
Wyjazd studyjny Czechy-Słowacja
    W dniach 3-6 października  2012 roku pracownicy Młodzieżowego Centrum Edukacji I Readaptacji Społecznej w Goniądzu  wyjechali z wizytą studyjną  do placówek resocjalizacyjnych  naszych południowych sąsiadów.  Jej efektem było podpisanie kolejnej umowy partnerskiej  z 5 placówkami, w tym w  Kostomlatach, Pradze, Děčínie w Czechach oraz   Trstinie i Zlatych Moravcach w Słowacji.  Wyjazd był wspaniałą okazją do poznania metod opieki wychowawczej i edukacyjnej  oraz podzielenia się doświadczeniami i dobrymi praktykami  z  pracy z młodzieżą niedostosowana społecznie.  Było to, jak przy okazji poprzednich wizyt zagranicznych,   bardzo interesujące, gdyż każdy z naszych sąsiadów ma inny system funkcjonowania placówek resocjalizacyjnych.  Podczas wizyty  dyskutowano na temat podobieństw i różnic w funkcjonowaniu placówek resocjalizacyjnych w naszych krajach. W tym wypadku mogliśmy między innymi  zobaczyć jak funkcjonują  specjalistyczne  centra  dla nieletnich matek  z dziećmi. W Polsce takie systemowe rozwiązania jeszcze nie funkcjonują, a tylko w niektórych ośrodkach, także w Goniądzu, wdraża się projekty przygotowujące wychowanki do macierzyństwa.  My mieliśmy okazję do pochwalenia się realizowanymi projektami,  w tym  programem przygotowującym wychowanki do samodzielności.  Goniądzkie Centrum współpracuje już z krajami nadbałtyckimi ( Łotwą , Estonią, Litwą). W przyszłym roku planujemy  zorganizowanie Kongresu Placówek Resocjalizacyjnych z Europy   Srodkowo-Wschodniej,  w którym  oprócz aktualnych krajów partnerskich wezmą udział przedstawiciele Węgier, Bułgarii, Rumunii i Ukrainy.  Mamy nadzieję, iż Goniądz stanie się centrum integracji  placówek resocjalizacyjnych  z  naszej części Europy.  Aktualnie przygotowujemy się do opracowania projektu, który pozwoli na sfinansowanie  tego  przedsięwzięcia.


Wyjazd studyjny LITWA -ŁOTWA-ESTONIA
 W dniach 4-7 czerwca 2012 odbyła się kolejna wizyta studyjna w placówkach, z którymi Ośrodek ma podpisaną umowę partnerską. Na początku byliśmy w Socialas korekcijas izglitibas iestade "Naukšeni" w Łotwie, gdzie jak zwykle zostaliśmy bardzo gorąco przyjęci przez pracowników tamtejszej placówki. Następnego dnia wspólnie wyjechaliśmy do  Kaagvere Erikool w Estonii. Po spotkaniach z pracownikami i nową dyrekcją mieliśmy okazję zwiedzenia  drugiego w kolejności miasta Estonii Tartu. Na zakończenie zwiedziliśmy Rygę i odwiedziliśmy Gruzdžiu Vaiku Socializacijos Centras, placówkę dla chłopców na Litwie.
Goście z Litwy w Goniądzu
 W dniach 23-27 maja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu, w związku z realizacją Projektu „Dialog od Kuchni”, przebywali wychowawcy i wychowanki z Litwy z Vilniaus Vaiku Socializacijos Centras i Kauno Vaikų Socializacijos Centras „Saulutė“. Głównym celem projektu była integracja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym z placówek resocjalizacyjnych Polski i Litwy przez poznanie kultury, języka, tradycji i obyczajów oraz promowanie idei Unii Europejskiej i współpracy Polsko – Litewskiej w środowiskach lokalnych, w których funkcjonują zaangażowane w projekt ośrodki. Pomysł na stworzenie projektu powstał w trakcie międzynarodowej konferencji, która odbyła się w 2011 roku w Goniądzu. W trakcie pobytu były realizowane zajęcia kulinarne, zabawy integracyjne, odbywała się wspólna nauka języka, konkursy, a na zakończenie odbył się happening dla mieszkańców Goniądza połączony z degustacją litewskich potraw. Projekt „Dialog od Kuchni” był realizowany ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
ODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY W GONIĄDZU; KONGRES 26-28.09.2011
W dniach 26-28 września odbyła się w Goniądzu Międzynarodowa Konferencja pt. "Preparing students graduating from Educational centres for independent life", w której uczestniczyli  reprezentanci Ministerstwa Edukacji z Litwy i Łotwy oraz dyrektorzy wszystkich placówek resocjalizacyjnych z krajów nadbałtyckich. Goście z zagranicy podziwiali uroki naszej okolicy, odwiedzili Twierdzę w Osowcu i wyjechali na wycieczkę do Warszawy. Na zakończe-nie goniądzki ośrodek podpisał kolejną umowę o współpracy międzynarodowej na lata 2011-14. Aktualnie umowa obejmuje 10 placówek:  FOTO
Estonia:  Kaagvere Erikool, Tapa Erikool
Łotwa: Socialas korekcijas izglitibas iestade "Naukšeni"
Litwa: Gruzdžiu Vaiku Socializacijos Centras, Kauno Vaiku Socializacijos Centras "Sauluté", Kauno Vaiku Socializacijos Centras, Vaiku socializacijos centras "Širvena", Vilniaus vaiku socializacijos centras,Veliučioniu vaiku socializacijos centras.
Polska: Młodziezowy Ośrodek Wychowawczy "Promyk" im. "Unii Europejskiej"
WIZYTA WYCHOWANEK Z WILNA
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Goniądzu przyjechało, wraz z opiekunami 6 dziewcząt z Litwy, z Vilnus Socjalization Center. Wymiana młodzieży i wyjazdy nauczycieli odbywają się w ramach podpisanego porozumienia goniądzkiego Ośrodka z podobnymi placówkami na Litwie, Łotwie i Estonii. W Goniądzu odbył się kolejny mecz w piłkę siatkową, który po dwóch przegranych, zakończył się wreszcie zwycięstwem zawodniczek z Ośrodka. Dziewczęta nawzajem uczyły się przyrządzać regionalne potrawy: litewskie kołduny i polskie pierogi z kapustą i grzybami. Na zakończenie wyjechały na zajęcia rekreacyjne do Wioski Tematycznej w Rudzie i na zawody pływackie na monieckim basenie.
KONFERENCJA GRUZDAI-NIDA LITWA
W dniach uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji na Litwie poświęconej problemowi "mobbingu i przemocy wśród wychowanków placówek resocjalizacyjnych" zorganizowanej przez litewskie Ministerstwo Edukacji. Na początku odwiedziliśmy ośrodek dla chłopców w Gruzdai, a następnie przejechaliśmy do Nidy, niedaleko Kłajpedy. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele placówek resocjalizacyjnych z Litwy, Łotwy I Estonii. W trakcie spotkania mieliśmy okazje nie tylko rozmawiać na tematy edukacyjne i wychowawcze, ale także poznać uroki półwyspu Neringa. Na zakończenie ustaliliśmy, iż kolejna konferencja odbędzie się w Polsce, w naszej placówce we wrześniu. Jej wiodącym tematem będzie proces usamodzielnienia wychowanków. [foto].
KONFERENCJA RYGA-SZTOKHOLM
Na zaproszenie Ministerstwa Edukacji Łotwy i Ośrodka Wychowawczego w Naukseniskii w dniach 11-14 października uczestniczyliśmy w konferencji w Rydze. Była ona poświęcona nowatorskim programom pracy z młodzieżą przejawiająca trudności wychowawcze. Na spotkaniu w Ministerstwie Edukacji w Rydze mieliśmy okazję zapoznać się z aktualnymi problemami związanymi z funkcjonowaniem ośrodków wychowawczych i planowaną reformą edukacji masowej. Następnie na promie Ryga-Sztokholm odbyły się prezentacje poszczególnych uczestników konferencji. Swoje referaty przedstawili przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Łotwy, Ministerstwa Edukacji Łotwy oraz placówek resocjalizacyjnych w Łotwie, Litwie i Estonii. Na zakończenie konferencji mieliśmy okazję zwiedzić Sztokholm. Ustaliliśmy, iż kolejna konferencja odbędzie się w Polsce na przełomie maja i czerwca. Foto
WIZYTA WYCHOWANEK W WILNIE
W dniach 11-12 maja 2010 wychowawcy i wychowanki wyjechali na dwudniową wizytę na Litwę, gdzie gościli w Vilnus Socjalization Center. Jest to placówka resocjalizacyjna dla dziewcząt, jedyna tego typu na Litwie. W październiku 2009 roku gościli u nas wychowawcy i dziewczęta z Litwy. Razem przygotowywaliśmy regionalne potrawy i rozgrywaliśmy mecz w piłkę siatkową (niestety przegrany). FOTO Na zakończenie goście wyjechali do naszej stolicy i odwiedzili ośrodek dla chłopców. Nasz wyjazd był wspaniałą okazją do zwiedzenia ośrodka w Wilnie, ale także z poznania ich stolicy i historii Litwy. Było to możliwie dzięki wycieczce po wileńskiej starówce, ale także kilkugodzinnej wizycie w skansenie, który jak w pigułce przedstawia całą historie tego kraju. Niestety nie udał się rewanż za przegrany mecz w piłkę siatkową. Wyjazd był bardzo udany. FOTO
2009 - PODPISANIE 1. UMOWY O WSPÓŁPRACY. KONFERENCJA "RADOŚĆ TOWORZENIA"
28 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Bartlowizna w Goniądzu odbyła się konferencja: „Twórcza resocjalizacja – promocja dobrych praktyk”. Była ona poświęcona prezentacji naszych dokonań związanych z realizacją programu, ale także wymianie doświadczeń z innymi placówkami, które wdrażają również wiele nowatorskich projektów edukacyjno-wychowawczych. W konferencji uczestniczyło ponad 60 osób z ośrodków wychowawczych z całej Polski. Spotkanie nad Biebrzą było tym bardziej interesujące, gdyż uczestniczyli w nim także pedagodzy z 3 placówek z Litwy i Łotwy, z którymi goniądzki Ośrodek ma podpisaną umowę partnerską. Goście mieli okazję zapoznać się ze specyfiką pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w krajach nadbałtyckich. Ponadto, dzięki uprzejmości reprezentacji z Litwy, drugiego dnia wyjechali na wizytę studyjną do ośrodka wychowawczego dla dziewcząt w Wilnie. Konferencja była okazja do dyskusji nt.: problemów związanych z funkcjonowaniem mow-ów. Jednak najistotniejsza była prezentacja projektów realizowanych w poszczególnych placówkach. Zaprezentowały się ośrodki ze Szczecina, Herb,Cerekwicy, Bystrzycy, Mszany Dolnej i Malborka. Mamy nadzieję, iż będą one inspiracją do wdrażania kolejnych ciekawych rozwiązań podnoszących jakość i efektywność procesu resocjalizacji. Wizyta gości była tez okazją do zaprezentowania naszej placówki „od kuchni”.
WIZYTA PEDAGOGÓW Z LITWY- KONFERENCJA
W związku z konferencją kończącą realizację Programu "Wygrać z bezradnością" naszym Ośrodku gościli nauczyciele i wychowawcy z Vilnus Socjalization Center. Jest to placówka resocjalizacyjna dla dziewcząt, jedyna tego typu na Litwie. W październiku ubiegłego roku mieliśmy okazję obejrzeć ośrodek w Wilnie. Teraz przyszła kolej na rewizytę. 10 gości z Litwy zapoznało się z naszym Ośrodkiem, wzięli udział w zajęciach warsztatowych, obejrzeli występy zespołów: muzycznego i tanecznego. Była też okazja do porozmawiania o problemach związanych z pracą z młodzieżą z zaburzeniami zachowania. W planach jest teraz organizacja spotkania z udziałem wychowanek i spartakiady sportowej. FOTO
WIZYTA STUDYJNA NA LITWIE 2008
W dniach 9 - 10 października 2008 roku gościliśmy w placówkach resocjalizacyjnych "województwa" wileńskiego: Veliučionys i Vilnus Socjalization Center. Celem tej wizyty było poznanie metod pracy z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, wymiana doświadczeń oraz poznanie specyfiki poszczególnych placówek. Na Litwę wyjechała grupa 8 wychowawców i nauczycieli. Pierwszego dnia gościliśmy w Ośrodku w Wilnie. Przez kilka godzin dyskutowaliśmy na tematy związane z formami pracy z dziewczętami niedostosowanymi społecznie, zasadami oceniania zachowania i wyników nauczania, zapoznawaliśmy się ze strukturą Ośrodka i prowadzoną dokumentacją. Gospodarze pokazali nam szkołę, do której chodzą uczennice i internat. FOTO
Następnego dnia wyjechaliśmy do placówki dla chłopców w Veliučionys, położonej 12 kilometrów od Wilna. FOTO Dwudniowy wyjazd pozwolił poznać specyfikę placówek resocjalizacyjnych na Litwie, ale także zacieśnić kontakty. Gospodarze zgotowali nam bardzo ciepłe przyjęcie, a język rosyjski pozwolił nam na prowadzenie bezpośrednich rozmów. Ponadto wielu spośród pracowników ośrodków ma polskie korzenie i bez problemu mogliśmy z nimi rozmawiać w naszym ojczystym języku. Na zakończenie ustaliliśmy, iż w listopadzie przyjadą do nas nauczyciele z Litwy, a na wiosnę zorganizujemy w Goniądzu spartakiadę sportową.
KONFERENCJA W ESTONII 2008
W ramach współpracy placówek resocjalizacyjnych krajów nadbałtyckich w dniach 1-3 czerwca 2008 w Estonii odbyła się kolejna konferencja z cyklu „System opieki nad młodzieżą niedostosowaną społecznie”. Gościli na niej przedstawiciele ośrodków, samorządów i ministerstw edukacji z Łotwy, Litwy, Estonii oraz 5 - osobowa delegacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego „Promyk” w Goniądzu. Na spotkaniu analizowano różnice i podobieństwa systemu opieki nad młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze, ale przede wszystkim dzielono się wiedzą o „dobrych praktykach”, metodach pracy, radzenia sobie z problemami w placówkach resocjalizacyjnych. Wszyscy podkreślili ogromną rolę wymiany informacji, ale także wolę realizacji wspólnych projektów ze środków unijnych. Dotyczy to zarówno wspólnych szkoleń kadry pedagogicznej jak i wymiany młodzieży. Mamy nadzieję, iż niedługo odbędzie się spartakiada sportowa z udziałem nauczycieli i młodzieży z Litwy. Jesienią jest planowana wizyta studyjna wychowawców z Łotwy, którzy są pod wrażeniem szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych realizowanych w Ośrodku w Goniądzu. W ramach spotkania zapoznaliśmy się z warunkami pracy placówek w Estonii ( Kaagvere, Tappa) i Łotwy (Nauksenii). Wizyta przebiegała w bardzo życzliwej i przyjaznej atmosferze, a komunikację ułatwiał nam język rosyjski. foto
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI SAMORZĄDÓW Z LITWY
W dniach 26-28 maja w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym "Promyk" przebywali z wizytą studyjną samorządowcy z  4 "województw" z Litwy (Vilnius, Kaunas, Panaveżys, Siauliai) oraz dyrektorzy placówek resocjalizacyjnych. Jest to kontynuacja współpracy pomiędzy ośrodkami wychowawczymi z krajów nadbałtyckich podpisanej w kwietniu 2008 w Wilnie. Na Litwie placówki resocjalizacyjne zostały aktualnie przejęte z Ministerstwa Edukacji przez samorządy, które planują powołanie kolejnych ośrodków dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania. Podczas wizyty w Goniądzu goście zapoznawali się z metodami i formami pracy naszej placówki i zaciekawieniem rozmawiali na temat problemów organizacyjnych i wychowawczych. foto
KONFERENCJA W WILNIE
Na zaproszenie administracji Okręgu Wileńskiego w dniach 10-11 kwietnia odbyła się międzynarodowa konferencja przedstawicieli placówek resocjalizacyjnych z Estonii, Łotwy, Litwy i Polski pt. „Działalność ośrodków socjalizacji: problemy, aktualności, perspektywy”. Na jej zakończenie dyrektorzy 7 placówek w obecności przedstawicieli Ministerstwa Edukacji z Łotwy i Litwy oraz reprezentantów samorządów z poszczególnych krajów podpisali trzyletnią umowę o współpracy. Jej celem jest wymiana doświadczeń związanych z organizacją placówek, metodami pracy z młodzieżą z trudnościami wychowawczymi. Owocem umowy będzie organizacja systematycznych spotkań, z których najbliższe zaplanowane jest w Estonii na przełomie czerwca i lipca 2008 roku. Będzie one poświęcone wymianie doświadczeń związanych z metodami pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie.[foto]W pierwszym dniu konferencji odbyło się spotkanie w Wileńskim Centrum Socjalizacji dla dziewcząt, litewskim odpowiedniku naszego oorodka wychowawczego. Na Litwie są aktualnie 3 placówki, ale wg zamierzeń władz samorządowych mają powstać następne w poszczególnych okręgach. Gospodarze pokazali nam swoją placówkę, w tym szkołę. Mogliśmy zapoznać się ze specyfiką pracy, poznać organizację Ośrodka i posmakować oryginalnej litewskiej kuchni. W spotkaniu wzięli też udział dyrektorzy dwóch placówek dla chłopców, które są w „województwie” wileńskim. Ośrodek jest położony w centrum Wilna. Goście z Litwy przyjadą do nas z wizytą w maju, są bardzo zainteresowani współpracą. Po wizycie w placówce mogliśmy, dzięki uprzejmości gospodarzy, podziwiać uroki Wilna.[foto]

Wśród sygnatariuszy porozumienia są przedstawiciele:
- 3 placówek z Litwy (Čiobiškis Socjalization Center, Veliučionys Socjalization Center, Vilnus Socjalization Center),
- 2 placówek z Łotwy (Socialas korekcijas izglitibas iestade “Naukšeni i Socialas korekcijas izglitibas iestade „Srautini”
- oraz placówki z Estonii „Kaagvere Erikool".
Z REWIZYTĄ NA ŁOTWIE
Na początku wakacji z kilkudniową rewizytą do Naukšeni [foto] na północnym krańcu Łotwy wyjechali pracownicy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Promyk w Goniądzu. Celem wizyty było poznanie specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Łotwie, a także kultury i obyczajów tego regionu. W ramach podróży po „pribałtyce”, razem z delegacją Ministerstwa Edukacji Łotwy, wyjechaliśmy również na jednodniową wizytę do Estonii, gdzie gościliśmy w jedynej w tym kraju placówce resocjalizacyjnej, w małej miejscowości Kaagvere obok Tartu [foto]. Wszyscy byli pod wrażeniem pięknych okolic, które do złudzenia przypominają nadbiebrzańskie krajobrazy pełne lasów, bagien i rzek. Wizyta dzięki gościnności gospodarzy przebiegała w miłej i owocnej atmosferze.
Przedstawiciele łotewskiego Ministerstwa Edukacji byli zainteresowani poznaniem specyfiki pracy polskich placówek i nie wykluczyli wizyty w Polsce.  
Aktualnie przygotowujemy wspólną wizytę w litewskim ośrodku wychowawczym w Wilnie. Mamy nadzieję, iż współpraca z krajami nadbałtyckimi będzie kontynuowana i niedługo goście z północy przyjadą z wizytą do Polski.
www.naukseniskii.edu.lv - ośrodek w Łotwie

www.kaagvere.edu.ee - ośrodek w Estonii
WIZYTA PEDAGOGÓW Z ŁOTWY
W dniach 20-23 marca 2007 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Goniądzu gościli pedagodzy z łotewskiej placówki resocjalizacyjnej "Socialas korekcijas izglitibas iestade “ w Naukšeni www.naukseniskii.edu.lv . [foto] Jest to jedyny tego typu ośrodek dla dziewcząt w tym kraju. W ramach pobytu w Polsce goście z Łotwy zwiedzili naszą okolice, podziwiali uroki Biebrzańskiego Parku Narodowego. W środę w Ośrodku odbyła się konferencja pt. "System resocjalizacji w Polsce i na Łotwie- podobieństwa i różnice". Wzięli w niej udział: Pani Teresa Kaniowska (inicjatorka przyjazdu gości z Łotwy)- wizytator z Ministerstwa Edukacji Narodowej, Pan Andrzej Laskowski- kierownik Ośrodka Kierowania w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie, przedstawiciele Powiatu Monieckiego: przewodnicząca Rady Powiatu- Pani Elżbieta Kraszewska i sekretarz Pan Mariusz Chwatko oraz wychowawcy i nauczyciele z Ośrodka. Ponieważ różnice w podejściu do problematyki resocjalizacji w naszych krajach są bardzo duże, wymiana doświadczeń okazała się bardzo ciekawa. Wychowanki goniądzkiej placówki zaprezentowały przygotowane pod opieką Pana Tadeusza Matyskiela i Pani Marioli Gadomskiej pokazy wokalne i taneczne. W czwartek pedagodzy z Łotwy spotkali się z Panią Agnieszką Skrodzką, sędzią Sądu Rejonowego w Grajewie oraz zwiedzili placówkę. Następnie spotkali się z wychowankami oraz rozmawiali z pracownikami Ośrodka nt. uwarunkowań pracy resocjalizacyjnej z dziewczętami. Wieczorami rozmawialiśmy o łotewskich obyczajach, kuchni i kulturze. Wzajemne poznanie i komunikację umożliwił język rosyjski, który jest na Łotwie dość dobrze rozpowszechniony, zwłaszcza wśród pokolenia, które uczyło się go przed uzyskaniem przez ten kraj niepodległości. Pedagodzy z Łotwy podkreślali szczególną atmosferę, która panowała w placówce i ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników w proces resocjalizacji oraz sympatyczny klimat tej wizyty.
Wróć do spisu treści