Teatr - Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu

Idź do spisu treści

Menu główne:

II POWIATOWY KONKURS INTERPRETACJI TEATRALNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „ KRAINA WYOBRAŹNI”. 
26  marca 2018, godz. 10.00. Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, Stary Rynek 23. 


 Konkurs interpretacji teatralnych dla dzieci i młodzieży „ Kraina Wyobraźni” powstał z myślą o prezentacji talentów interpretatorskich i aktorskich dzieci i młodzieży, doskonaleniu ich warsztatu i popularyzacji form teatralnych w pracy z tekstami kultury oraz promocji czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów MIĘDZYNARODOWEGO DNIA TEATRU. 
1. ORGANIZATORZY KONKURSU:
Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej- 19-110 Goniądz Plac 11 Listopada 37;
Gminny Ośrodek Kultury - 19-110 Goniądz, ul. Stary Rynek 23

2. CELE KONKURSU:
1) promowanie wśród uczniów aktywnej postawy wobec życia kulturalnego,
2) prezentacja talentów artystycznych dzieci i młodzieży,
3) wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań teatralnych,
4) upowszechnianie kultury żywego słowa,
5) rozwijanie zainteresowania literaturą polską i europejską,
6) twórcza wymiana doświadczeń między uczniami,
7) doskonalenie warsztatu aktorskiego uczniów,
8) promowanie czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

3. UCZESTNICY:
W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież ze szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych powiatu monieckiego w wieku od 6 do 18 lat. Do Konkursu każda placówka może zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii wiekowej.

4. KATEGORIE WIEKOWE:
1) Szkoła podstawowa - klasy od 0 – III
2) Szkoła podstawowa - klas od IV – VII
3) Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna

5. PREZENTACJE KONKURSOWE:
1) uczestnik przygotowuje samodzielną lub kilkuosobową prezentację teatralną;
2) w repertuarze mogą znaleźć się interpretacje teatralne wierszy, fragmentów prozy, dramatów, bajek lub innych tekstów kultury poddanych adaptacji teatralnej i zabiegom inscenizacyjnym (np.: teksty autorskie, scenariusze teatralne, inne teksty kultury);
3) techniki teatralne dowolne: gra aktorska, monodram, elementy scenograficzne, kostiumy, charakteryzacja, ruch sceniczny, muzyka - podkłady muzyczne należy przygotować wyłącznie na nośnikach CD;
4) forma teatralna dowolna: kabaret, pantomima, monodram, przedstawienie lalkowe, przedstawienie aktorskie itp.. W przygotowaniu interpretacji należy zwrócić uwagę na wykorzystanie przede wszystkich aktorskich środków wyrazu;
5) czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut (dla kategorii szkoła podstawowa klasy I-III) oraz 10 minut dla pozostałych kategorii. Nieprzestrzeganie zalecanego czasu prezentacji będzie się wiązało z jej przerwaniem.

6.TERMINY
Prezentacje konkursowe dla każdej kategorii wiekowej odbędą się 26 marca i zostaną zakończone werdyktem jurorów oraz przyznaniem nagród i dyplomów.

7. KRYTERIA OCENY. Ocena prezentacji obejmuje:
1) interpretację aktorską;
2) spójność prezentacji;
3) wartość artystyczną zastosowanych środków wyrazu;
4) dobór repertuaru;
5) formę i pomysłowość wykonania;

INNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE
8. Organizator konkursu zapewnia scenę teatralną, profesjonalne oświetlenie i nagłośnienie.
9. Uczestnicy konkursu we własnym zakresie przygotowują kostiumy, elementy scenograficzne.
10. Karty zgłoszeń (załącznik do regulaminu) należy dostarczyć na adres organizatora osobiście lub przesłać pocztą do dnia 22 marca 2018.

Dodatkowe informacje pod numerem tel.: Katarzyna Wojtkielewicz 662 649 045;

13. Termin przeglądu: 26 marca 2018

14. Miejsce konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, Stary Rynek 23, sala widowiskowa.

15. Informacje dodatkowe:

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnianie karty zgłoszeń oraz podanie pełnych imion i nazwisk uczestników. Nadesłanie kart zgłoszeń na konkurs jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikowanie danych osobowych uczestników oraz opiekunów w mediach i materiałach dotyczących konkursu.
    KONTAKT: Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej; 19-110 Goniądz Plac 11 Listopada 37; 

    Kontakt z organizatorem - Katarzyna Wojtkielewicz 662 649 045;
     e-mail: sekretariat@mowgoniadz.pl 

MATERIAŁY DO POBRANIA
FORMULARZ KONTAKTOWY 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego